Πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) που τα καταφέρνει !

  • Πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) που τα καταφέρνει !

Αυτή η σύντομη ενημέρωση μεταφέρει εκπληκτικά νέα! Το Νερό είναι Ανθρώπινο Δικαίωμα - έχει συλλέξει πάνω από 1.5 εκατομμύρια υπογραφές  από όλη την Ευρώπη και συνεχίζει να μαζεύει υπογραφές. Ο κατώτατος αριθμός υπογραφών που απαιτείται έχει επιτευχθεί σε 8 χώρες. Αυτές είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γερμανία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Σλοβενία. Αυτή είναι η πρώτη ΕΠΠ η οποία έχει καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα νομοθετικά εμπόδια. Παρόλα αυτά, η εκστρατεία θα συνεχιστεί επειδή υπάρχουν αρκετές χώρες στις οποίες έχουν απομείνει μόνο μερικές χιλιάδες υπογραφές για να ξεπεραστεί το όριο: Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος και Ολλανδία.   Όπως ξέρετε καταχωρίσαμε την προτεινόμενη πρωτοβουλία μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πρώτη μέρα που αυτό  επιτρεπόταν - 1η Απρίλη 2012 - και καταφέραμε να πάρουμε έγκριση στις 10 Μάη 2012. Συλλέγουμε υπογραφές ηλεκτρονικά αλλά και εγγράφως από τις 4 Σεπτέμβρη 2012 και σε λιγότερο από 9 μήνες έχουμε κατορθώσει αυτό που κανένας άλλος Ευρωπαϊκός οργανισμός δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα.  Προχωράμε τώρα και στο πολιτικό πεδίο ζητώντας από πόλεις (μέχρι το Δεκέμβρη είχαμε 10 πόλεις να μας υποστηρίζουν) και περιφέρειες να υποστηρίξουν την ΕΠΠ μας αλλά και να προωθήσουν την ανακήρυξη τους ως περιοχές όπου το νερό αποτελεί Ανθρώπινο Δικαίωμα.
  Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους.
 
Η νομοθεσία τής ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης. 
Προτείνουμε: 1. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη τής ΕΕ να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση για όλους τους πολίτες. 
2. Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφούν τους «κανόνες τής εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης. 
3. Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να έχουν όλοι πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση.

 
български   čeština   Dansk   Deutsch   eesti   Ελληνικά   English   español   Français   Gaeilge   italiano   Latviešu  lietuvių   magyar   Malti   Nederlands   polski   português   română   slovenčina   slovenščina   suomi   svenska