"Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού" !


ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Τα υψηλότερα στάνταρτς στην αειφορική διαχείριση, στην επάρκεια και ποιότητα του νερού είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος για τη μη ιδιωτικοποίησή του
  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η "Κοινωνία Ενεργών Πολιτών Σάμου" στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου, με θέμα την πανευρωπαϊκή καμπάνια "Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού". Κατά τη διάρκειά της προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό από διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπου επιχειρήθηκε ιδιωτικοποίηση, ενώ κεντρικός εισηγητής ήταν ο εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή του νερού για τη βιωσιμότητα των ανθρώπινων κοινωνιών, της βιοποικιλότητας, της γονιμότητας της γης αλλά και στις ευεργετικές συνέπειες του για το μικροκλίμα κάθε περιοχής. 
«Η χρήση του είναι απαραίτητο συστατικό όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ ως ο πιο διαδεδομένος στον πλανήτη διαλύτης, ενσωματώνει αναγκαίες ουσίες και ιχνοστοιχεία για την υγεία και την ευεξία οργανισμών και οικοσυστημάτων. 
Το νερό είναι κοινή μας περιουσία, ο ορισμός του Δημόσιου Συμφέροντος. Κατά συνέπεια δεν μπορεί η διαχείριση του να είναι προνόμιο ή κτήμα οποιουδήποτε. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να εκληφθεί ως "εμπόρευμα". Γιατί η "εκμετάλλευση" καθιστά πανίσχυρους όσους το "διαχειριστούν", έναντι όλων των υπολοίπων, αφού από την παρουσία του νερού κρίνεται η ίδια η επιβίωση τους. Ο Δημόσιος χαρακτήρας του νερού είναι και ζήτημα Δημοκρατίας. 

Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος, αλλά όχι ανεξάντλητος. Προσέχουμε για να έχουμε... Κάθε μη χρηστή διαχείριση του, από την κατάχρηση, την υπεράντληση, τις απώλειες των δικτύων, τη μη επαναχρησιμοποίηση του (για μη πόσιμες χρήσεις), μπορεί να αποβεί μοιραία. Απαραίτητη είναι η διασφάλιση της αειφορίας του πόρου και όχι το "άρμεγμα". Μ' αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορεί να προκύψει κερδοφορία σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Ή αν προκύψει, κάτι στραβό υπάρχει στη διαχείριση του. 
Το νερό, πέρα από την επάρκεια κρίνεται και από την ποιότητα του. Μέσω αυτού, μολυσματικές ή τοξικές ουσίες μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα, με επιπτώσεις τόσο στη Δημόσια και ατομική Υγεία, όσο και στην ίδια την τσέπη μας. Δεν είναι λοιπόν μόνο το ζήτημα μιας δίκαιης τιμολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Είναι και οι ζημιές και επιπτώσεις που δευτερογενώς προκαλούνται.
Η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι πέρα και έξω από κάθε ορθολογική προσέγγιση. Είναι δοκιμασμένος παραλογισμός, με απτά αρνητικά αποτελέσματα και συνέπειες που άφησε όπου επιχειρήθηκε. 
Ας μην ξαναανακαλύψουμε τον τροχό... Ας δώσουμε όλο το βάρος στην αειφορική επάρκεια και ποιότητα του. Με το νερό, την ίδια τη ζωή μας δεν παίζουμε...»
Καταλήγοντας ο εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, τόνισε: "Αν θέλουμε το όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού να μη μείνει στο συμβολικό επίπεδο, χρειάζεται να πιέσουμε για υψηλότερα στάνταρς στην αειφορική διαχείριση του, στην ποιότητα των δικτύων και στην εκτεταμένη επανάχρηση υδάτινων πόρων σε μη πόσιμες χρήσεις. Άλλωστε όπου προέκυψε ζήτημα ιδιωτικοποίησης, στηρίχτηκε σε παθογένειες". 
Από τη συγκέντρωση προέκυψε ψήφισμα, το οποίο θα κατατεθεί ως έναυσμα προς συζήτηση στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο.

Περιφερειακή οργάνωση Βορείου Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων