για την Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης.

στην περιοχή του Ασωπού, σχετικά με το νερό και τα τρόφιμα,

δεν εφαρμόστηκε η ΚΥΑ Υ2-2600-01 για την Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης, η οποία διαπνέεται από την αρχή της πρόληψης αφού προστατεύει τον πληθυσμό από όχι μόνο από βέβαιο αλλά και από «ενδεχόμενο» κίνδυνο.

Μάλιστα κατά το άρθρο 8, παρ. 3 ακόμη και εντός ορίων να είναι το νερό, αν αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο τότε «… απαγορεύεται και διακόπτεται ή περιορίζεται η χρήση του». Αλλά δεν διακόπηκε η παροχή του μολυσμένου με τοξικά νερού στα δίκτυα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Δεν υπήρξε συστηματική, υπεύθυνη, διεισδυτική και αποτελεσματική πληροφόρηση των πολιτών ώστε να αποφύγουν τη χρήση τέτοιου νερού.

Δεν διατάχθηκε τοξικολογική έρευνα- ιατρικές εξετάσεις στους επί χρόνια εκτιθέμενους στα βαρέα μέταλλα.

Σύμφωνα όμως με το αρχείο αδειών ταφής της ενορίας του Αγίου Σπυρίδωνα Οινοφύτων υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση της εμφάνισης του καρκίνου ως αιτία θανάτου από το 1988 (6%) ώς σήμερα (38%)!!

Δεν υπήρξαν δράσεις για τη χαρτογράφηση και αποτίμηση του προβλήματος σε σχέση με τα βιομηχανικώς παραγόμενα τρόφιμα στην περιοχή μας από βιομηχανίες τροφίμων που χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα το νερό για την παραγωγή των προϊόντων τους που στέλνουν στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Δεν αποτιμήθηκε από την πολιτεία η επίπτωση στις καλλιέργειες (από τη χρήση του εν λόγω ρυπασμένου νερού ως ποτιστικού) και την κτηνοτροφική παραγωγή (κρέας- γάλα κ.λπ.).

Όλα τα παραπάνω αναλύονται διεξοδικά από έξι επιστήμονες στην έκθεση που ετοιμάσαμε για τον ΕΦΕΤ με θέμα «επιμόλυνση τροφίμων από βαρέα μέταλλα και μεταλλοειδή».

Η έκθεση κατατέθηκε αρμοδίως στον ΕΦΕΤ πριν από λίγες μέρες και ελπίζουμε να λάβει τη δέουσα προσοχή από τη νέα πολιτική ηγεσία των εμπλεκόμενων υπουργείων.

==================

Η έκθεση αυτή έγινε από μια επιτροπή που είχε τα εξής μέλη

και

τα τελικά συμπεράσματα και τις προτάσεις μας μπορείτε να δείτε στις

σελ. 60

σελ. 61

σελ. 62

σελ. 63

σελ. 64

—————–

σχετικά δημοσιεύματα

1. real planet

2. Καθημερινή