ΝΕΡΟ, Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ !

ΝΕΡΟ Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Θά ήθελα να συζητήσουμε ένα από τά πιό σημαντικά σημεία τής ζωής,τήν διάρκειά της καί τα μυστικά λήψης ενέργειας.Ο άνθρωπος περιβάλλετε από μία θάλασσα ενέργειας.Τά πάντα γύρω του είναι ενέργεια,αυτή χρησιμοποιή γιά τήν επιβίωσή του καί τήν υγεία του.Ένα από τά πιό βασικά στοιχεία τής ενέργειας πού εκλαμβάνη είναι τό νερό.Τό νερό είναι αυτό πού συντηρή τήν ζωή τού ανθρώπου στό μέγιστο.Τίποτα πιό αναγκαίο στόν πλανήτη μας δέν υπάρχει εκτός από τό νερό.Θά ήθελα όμως νά περιγράψω τί συμβαίνει μέ τό νερό γιά νά μπούμε στό κυρίως νόημα. Τό νερό είναι άχρωμο άοσμο άγευστο καί πρακτικά ασυμπίεστο.Καί όμως είναι τό κυρίαρχο χημικό στοιχείο στόν πλανήτη μας,άρρηκτα δεμένο μέ τήν ζωή,όπως τήν ξέρουμε.
Ζούμε πάνω σέ ένα γαλάζιο πλανήτη.Από χιλιάδες χιλιόμετρα μακρυά στό διάστημα φαίνεται πώς τό κυρίαρχο στοιχείο στήν γή είναι τό νερό (Η2Ο), δηλαδή  ο συνδυασμός τού υδρογόνου καί τού οξυγόνου(ειδικά τό υδρογόνο είναι τό πιό διαδεδομένο χημικό στοιχείο στό σύμπαν).
Οί τεράστιες υδάτινες εκτάσεις,πού καλύπτουν
σχεδόν τά 3/4 τής γήινης επιφάνειας(361 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα από ένα σύνολο 510 εκατομμυρίων),κάνουν τόν πλανήτη μας νά μοιάζει μ΄ ενα γαλαζωπό ζαφείρι,λαμπερό καί παλλόμενο,καρφιτσωμένο στό μαύρο βελούδο τού διαστήματος καί ασύγκριτα ομορφότερο από τή γκριζωπή καί νεκρή σελήνη.
Ό όγκος αυτού τού τόσο πολύτιμου γιά τή ζωή στοιχείου είναι απίστευτα μεγάλος στόν πλανήτη μας:περίπου ένα δισεκατομμύριο κυβικά χιλιόμετρα νερού υπάρχουν στούς ωκεανούς,όπου συγκεντρώνεται καί τό 95,5% τής συνολικής ποσότητας.Τά επιφανειακά καί τά υπόγεια ύδατα,οί πάγοι καί οί υδρατμοί δέν αντιπροσωπεύουν παρά μονάχα το 4,5% τών νερών στόν πλανήτη μας.Μόνο μέσα στήν ατμόσφαιρα κυκλοφορούν 12000 κυβικά χιλιόμετρα νερού αλλά η κυριαρχία τού νερού στή γή δέν περιορίζεται σ’αυτά.Κανένας ζωντανός οργανισμός στόν πλανήτη μας δε θά μπορούσε νά επιβιώσει γιά μεγάλο χρονικό διάστημα δίχως νερό.Τό νερό είναι η πιό ζωτική χημική ένωση,απαραίτητη γιά τή διατήρηση τής ζωής.Μέ τή βοήθεια τού νερού,πού είναι ένας κατεξοχήν διαλύτης,τά ζωντανά πλάσματα μπορούν καί μεταβολίζουν τις θρεπτικές ουσίες πού προσλαμβάνουν μέσω τής τροφής καί αυτό συμβαίνει επειδή τά ίδια τά ζωντανά πλάσματα στή γή αποτελούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από νερό.Οί μέδουσες οι ντομάτες είναι οί πλέον νερουλές καθώς αποτελούνται κατά 95% από νερό.Τό 80% τών βατράχων είναι νερό,ενώ ο άνθρωπος αποτελείται κατά 65-70% από Η2Ο.Ό καθένας μας περιέχει κατά μέσω όρο περίπου 40 λίτρα νερού,ενώ χρειάζεται σέ καθημερινή βάση τουλάχιστον δύο λίτρα αυτού τού πολύτιμου υγρού γιά νά λειτουργήσει.Χωρίς τροφή ο άνθρωπος μπορεί νά επιζήσει γιά εβδομάδες, χωρίς νερό όμως δέν αντέχει πάνω από τρείς μέρες.
Όλη η βιολογία ο συντονισμός ή εναρμόνιση ακόμη καί η  αγάπη όσο καί άν ακούγεται παράδοξο προέρχεται από τό νερό.Άν δέν υπήρχε τό νερό κανένας ζών οργανισμός δέν θά επιβίωνε στόν πλανήτη γή.Άν σκεφθούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολύ αναγκαίο στοιχείο τό οποίο δέν είναι ούτε ήτανε  ποτέ δεδομένο από τότε πού ό άνθρωπος μέ τήν κακία  πού τόν περιβάλλη τό καταπάτησε.Οί λόγοι είναι πολλοί.Ό άνθρωπος κατάφερε νά καταπατήσει καί νά καταστρέψη όλους τούς οργανισμούς πού έχουνε ζωή.Θά προχωρήσω όμως στό επικείμενο θέμα πού αφορά άμεσα τήν υγεία μας , το νερό.Τό νερό εκτός τού ότι βομβαρδίζεται συνεχώς μέ χημικά,χλώριο καί άλλα καταστρεπτικά στοιχεία,εγκλωβίζεται σέ δεξαμενές γιά νά έρθη μέσα από σωληνώσεις στά σπίτια τών ανθρώπων μέ αποτέλεσμα τό νερό νά νεκρώνεται νά είναι δηλαδή πεθαμένο.Κανένα νερό δέν είναι κατάλληλο νά χρησιμοποιηθή από τόν άνθρωπο πλήν τών πηγών,χωρίς τήν μετακίνησή του καί τήν μεταφορά μέσα από σωληνώσεις,διότι νεκρώνεται.
Άρα πίνοντας νερό από οπουδήποτε εκτός από τίς πηγές τό νερό δέν έχει τά στοιχεία πού χρειάζεται ο άνθρώπινος οργανισμός γιά θεραπεία καί απόκτηση ενέργειας.Τό νερό καί ή φύση είναι τά καλύτερα θεραπευτικά μέσα πού χρειάζεται ό άνθρωπος γιά τήν επιβίωσή του καί τήν εξέλιξή του.Τό νερό είναι ένας επιστημονικός οργανισμός μέ θεϊκές -συμπαντικές ιδιότητες καί προδιαγραφές.Δόθηκε στόν άνθρωπο γιά νά έχει δυνατότητα εξέλιξης γιά ομαλή ανανέωση τών κυττάρων καί οξυγονώση τού αίματος.
Μέ αυτόν τόν τρόπο ό άνθρωπος έχει ταυτοχρόνος θεϊκες ιδιότητες.Όταν τό νερό λοιπόν δίνει ενέργεια στό αίμα η αναζοογώνηση τών κυττάρων είναι ραγδαία μέ αποτέλεσμα ό άνθρωπος νά βρίσκεται σέ πλήρη υγεία.Όταν τό νερό δέν είναι κατάλληλο τότε μπλοκάρεται η θετική ενέργεια καί η μεταφορά στό αίμα θά είναι αρνητική.Τά αποτελέσματα θά είναι τραγικά διότι αρνητική ενέργεια σημαίνει μή ανανέωση τών κυττάρων σέ βαθμό ισορροπίας καί η  μεταφορά ασθενειών ανάλογα μέ τά στοιχεία τού νερού πού έχουνε περάση στο αίμα.Θετική ενέργεια σημαίνει ότι τά στοιχεία τού νερού είναι κατάλληλα γιά τόν ανθρώπινο οργανισμό καί παρέχει υγεία ,ενώ αρνητική ενέργεια σημαίνει ότι τά στοιχεία τού νερού δέν είναι κατάλληλα γιά τόν ανθρώπινο οργανισμό καί προκαλεί ασθένεια.Τό μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενειών στόν άνθρωπο προέρχεται από τό νερό.Έτσι θά δούμε παρακάτω τί χρειαζόμαστε γιά νά καλυτερεύσουμε τίς συνθήκες διαβίωσης μας όσον αφορά τήν χρησιμοποίηση τού σωστού νερού πρός αποφυγήν τών ασθενειών καί τών καταστρεπτικών βακτηριδίων τού οργανισμού μας.Τό νερό μέσα σέ ένα βιολογικό κύτταρο είναι ιδιαίτερα δομημένο.Αυτό είναι τό μυστικό γιά τό ότι η ζωτική ενέργεια τής δύναμης τού σύμπαντος εμψυχώνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς τού πλανήτη γή.Τό ερώτημα είναι γιατί οί περίφημοι αυτοί κρύσταλλοι τού νερού αλλιώνονται όταν οι ανθρώπινες προθέσεις γιά τήν αναπτυξη της ζωής είναι αρνητικές??Ή απάντηση είναι σαφέστατη.Τό νερό είναι ζωντανός οργανισμός όπως κάθε ζώσα ζωή πού εξελίσεται στόν πλανήτη καί επομένως δέχεται αρνητικές η θετικές επιρροές.οί κρύσταλλοι τού νερού δέχονται διαδικασίες επεξεργασίας από τήν φύση καί από τίς καθιερωμένες εποχές.Όταν τό νερό πηγάζει από τις πηγές τών βουνών ακολουθή τίς εποχιακες διαδικασίες γιά νά μπορέση νά τροποποιήση τήν επιστημονική φυσική διαδικασία τών κρυστάλλων καί μάλιστα σέ εξαγωνική τέλεια μορφή.Ό λόγος πού τό νερό αποτελείται από εξάγωνους κρυστάλλους καί ολοκληρωτικά δημιουργείται ένα τέλειο δομημένο εικοσάεδρο δείχνει τήν γεωμετρική δομή τού σύμπαντος γιά τό αποτέλεσμα τής απέραντης κοσμικής ενέργειας.Ή εξαγωνική δομή τού νερού εμφανίζεται σέ φυσικές πηγές καθαρού νερού όχι ομως καί τό νερό τής βρύσης.Τό μυστικό τής μετατροπής τού νερού σέ εξαγωνική μορφή τών κρυστάλλων πού είναι τά τεχνιτά μονοδιάστατα πεδία στρέψης η κατεύθυνσης ελικοηδούς μορφής,μέ άλλα λόγια θά λέγαμε τό νερό μπορεί νά μετατραπή σέ συμπαντικό νερό αφού η έλξη τής κοσμικής ενέργειας έρχεται από τό μηδενικό σημείο τού κενού τού διαστήματος.Αυτό τό νερό λοιπόν αφού είναι έτοιμο από τήν μετατροπή του,αποτελεί τό νερό πού είναι απαρρέτητο γιά τόν άνθρωπο καθώς αποτελείται από νερό σέ ποσοστό στόν οργανισμό του από 65-70%.Η αναγκη του να λαμβάνη νερό καθημερινά είναι τεράστια γιά αυτό όταν το χρησιμοποιή θεραπεύεται.Τό σημείο μηδέν λέγεται καί οργονικό σημείο αφού ανήκει στόν συμπαντικό οργανισμό πού είναι η πηγή τής ζωής στόν πλανήτη γή.Τό νερό από τήν φύση του έχει μιά σταθερή αρχή λειτουργείας,αναζωογονιτική αρχή τής φύσης,τήν κυκλωτική σπειροηδή κίνηση.Δηλαδή ζωντανούς οργανισμούς θά μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τα ποτάμια καί τα ρυάκια.Τό νερό είναι τό αίμα της γής πού πρέπει νά κυλά συνεχώς σέ φυσικές ροές,διαφορετικά νεκρώνεται.Τό νερό γεννιέται αναπτύσσεται ωριμάζει μεταβάλλεται και ανανεώνεται.Τό νερό υπάρχει ζωντανό μόνο στήν φύση,ενώ στά εργαστήρια οί επιστήμονες δέν μελετούσανε τίποτε άλλο παρά τό πτώμα τού νερού.Τό νερό πού πίνουμε στίς βρύσες,ακόμη καί αν προέρχεται από πηγές,είναι όχι μόνο χημικά επεξεργασμένο αλλά καί <<ανώριμο>>,πράγμα πού μπορεί νά αποδειχθεί πολύ επικίνδυνο γιά τήν υγεία μας.Τό μυστικό τού νερού γιά νά παραμένει ζωντανός οργανισμός είναι νά περιστρέφεται σέ μορφή δίνης,ώστε τό νερό νά γεμίζει ενέργεια,ακριβώς έτσι λειτουργεί η οργόνη-αιθέρας στόν συμπαντικό κύκλο.Αυτή η ενέργεια αναζωογονή τά πάντα στήν φυσική λειτουργεία τής γής.Η επιστήμη θεωρεί τόν πρώτο οργανισμό πού αποκαλούμε νερό καί χτίζει τό αίμα καί επηρεάζει το χαρακτήρα μας,μια απλή χημική ένωση καί παρέχει σέ εκατομμύρια ανθρώπους ένα υγρό παρασκευασμένο μέ αυτή τήν αντίληψη,τό οποίο κάθε άλλο παρά υγιές νερό είναι.Μέ τήν χλωρίωση καί τή φθωρίωση καί γενικώς τήν επεξεργασία τού νερού στό δίκτυο πού γίνεται γιά λόγους  αποστείρωσης από παθογόνους μικροοργανισμούς,τό ζωντανό νερό <<σκοτώνεται>> καί γίνεται ένα βλαβερό καί ανώφελο στοιχείο γιά τόν ανθρώπινο οργανισμό.Τό χλώριο εκτός από τούς βλαβερούς οργανισμούς σκοτώνει καί τούς ωφέλιμους καί τό νερό πού καταλήγει στήν βρύση μας είναι μεν αποστειρωμένο,αλλά ταυτόχρονα είναι νεκρό,δηλαδή τό πτώμα ενός ζωντανού οργανισμού.Μέ τήν συνεχή καταναλωσή του έχει διαπιστωθή νά εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα.
Τό κάνει ευάλωτο σέ ιούς καί ασθένιες όπως π.χ. ο καρκίνος.Μάλιστα μιά πρόσφατη μελέτη απέδειξε πώς η χλωρίωση τού νερού προκαλεί παραπροϊοντα πού είναι υπεύθυνα γιά τό 18% τών καρκίνων τού παχέος εντέρου καί τό 9% τών καρκίνων τής ουροδόχου κύστης.Συνεπώς μέ τήν χρήση καί τήν κατανάλωση νερού η τού νεκρού νερού χλωριομένου από τό δίκτυο τής ύδρευσης αποστειρώνει τό αίμα μας προετοιμάζοντας τόν οργανισμό μας νά ασθενήσει.Εγώ λοιπόν μετά από παραπολλές μελέτες κατασκεύασα μιά συσκευή δημιουργώ αυτή τή σπειροειδή κίνηση μέσω αιθερικής συμπαντικής ενέργειας ώστε τό νερό νά μετατρέπεται στήν φυσική του κατάσταση όπως θά τό αντλούσαμε από μιά φυσική πηγή.Η επαναφορά λοιπόν τού νερού μέ τήν φύση επιτυγχάνεται μέ τήν σπειροειδή κυκλωτική κίνηση.

https://therapeftis.wordpress.com/νεροο-συμπαντικοσ-οργανισμοσ