Εξοικονόμηση Νερού !Εξοικονόμηση Νερού
     Οι κλιματικές αλλαγές σε συδυασμό με τη διαρκή αύξηση των αναγκών σε νερό, καθώς και την συνήθως αναποτελεσματική χρήση του, έχουν καταστήσει το πρόβλημα της λειψυδρίας πολύ σοβαρό τα τελευταία χρόνια, ενώ το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο. Πολλά μέρη απειλούνται με ερημοποίηση και το νερό γίνεται όλο και πιο πολύτιμο.
     Σημαντική εξοικονόμηση νερού μπορεί να επιτευχθεί στις κατοικίες με κατάλληλο σχεδιασμό, επιλογή εξοπλισμού (είδη υγιεινής, βρύσες, συσκευές χαμηλής κατανάλωσης), εφαρμογή συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερού μέσω βιολογικής επεξεργασίας, εκμετάλλευση του βρόχινου νερού και αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών.

Υδραυλικός εξοπλισμός εξοικονόμησης νερού
      Ο ειδικός υδραυλικός εξοπλισμός εξοικονόμησης νερού μπορεί να έχει μορφή απλής συσκευής μέχρι ολοκληρωμένου συστήματος εξοικονόμησης. Οι συσκευές εξοικονόμησης μπορεί να είναι ειδικές βρύσες (ή αισθητήρες προσαρμοζόμενοι σε συμβατικές βρύσες) και τηλέφωνα ντουζιέρας με περιορισμό ροής ή/και με μίκτη νερού-αέρα, διακόπτες παροχής νερού με φωτοκύτταρα, καζανάκια (ή αισθητήρες προσαρμοζόμενοι σε συμβατικά καζανάκια) ελεγχόμενης ή διπλής ροής, οικιακές συσκευές όπως πλυντήρια ρούχων και πιάτων με πιστοποίηση για την κατανάλωση νερού, υδρομετρητές για τον έλεγχο της κατανάλωσης κ.α.

Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων μέσω βιολογικής επεξεργασίας
      Μια άλλη βιώσιμη λύση ανακύκλωσης νερού, που όμως πρέπει να προβλεφθεί εξαρχής, είναι τα συστήματα ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης ημι-ακάθαρτου νερού («απόπλυτα») από το νιπτήρα, το νεροχύτη, το μπάνιο, το πλυντήριο ρούχων, τα οποία μπορούν να έχουν εφαρμογή σε οικίες αλλά και σε κεντρικά συστήματα μεγαλύτερης κλίμακας (κτίρια, ξενοδοχεία), ως ολοκληρωμένα συστήματα βιολογικού καθαρισμού. Τα ημι-ακάθαρτα νερά χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία για επιλεγμένες χρήσεις (κυρίως στην τουαλέτα), για αστικές χρήσεις (στις οικοδομές) και για άρδευση (κήπων, πάρκων, ταρατσόκηπων, επιλεγμένων καλλιεργειών), υποκαθιστώντας τη χρήση του καθαρού πόσιμου νερού, όπου δεν είναι απαραίτητη η υψηλή ποιότητά του.
      Διάφορες τεχνολογίες και συστήματα για την επαναχρησιμοποίηση των αποπλύτων είναι διαθέσιμα στο εμπόριο. Στην Ελλάδα ωστόσο, δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα, αν και έχουν γίνει εφαρμογές, κυρίως στον ξενοδοχειακό τομέα.

Εκμετάλλευση βρόχινου νερού
     Συστήματα συλλογής βρόχινου νερού για οικιακή χρήση ή για πότισμα χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά στη χώρα μας στα νησιά και σε περιοχές με έλλειψη νερού. Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από μια επιφάνεια συλλογής, που συνήθως είναι η σκεπή, και τα συστήματα για την μεταφορά (σωλήνες και υδροροές), την διήθηση, την αποθήκευση (στέρνα, υδατοδεξαμενή) και την διανομή του νερού. Το συλλεγόμενο νερό είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, ανάλογα με την επεξεργασία που θα υποστεί, ακόμα και για πόσιμο.
      Όλες οι σκεπές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συλλογή του βρόχινου νερού, ενώ ένα σύστημα συλλογής βρόχινου νερού μπορεί να ενσωματωθεί τόσο στην αρχή του σχεδιασμού ενός νέου κτιρίου όσο και να κατασκευαστεί εκ των υστέρων σε υπάρχοντα κτίρια.