Ο Stephen Hawking χτυπάει το μηδέν gΝα είστε ταπεινός - και άλλα μαθήματα από τη φιλοσοφία του νερού | Raymond Tang