«Συμμαχία για το νερό»


«Συμμαχία για το νερό»  Το  Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το Δίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και το Ίδρυμα ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ    Ελλάδος  

διοργανώνουν εκδήλωση/συνέντευξη τύπου με αφορμή την παρουσίαση του ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10.30π.μ. στην αίθουσα Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος(ΚΕΔΕ, Ακαδημίας 65 & Γενναδίου, 3ος όροφος), ο οποίος συντάχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ και απευθύνεται σε Οργανισμούς Ύδρευσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης


Η  ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ είναι μια πρωτοβουλία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 
του Δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και του Ιδρύματος ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ Ελλάδος
η οποία αποτελεί απότοκο των συμπερασμάτων της έρευνας Απο-Τιμώντας το Νερό, που διεξήγαγε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS το 2012 με άξονα την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης- εκπαίδευσης- ευαισθητοποίησης των πολιτών και των δήμων, τόσο σε επίπεδο εξοικονόμησης των διαθέσιμων υδατικών πόρων όσο και γενικότερα σε επίπεδο βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού. Στη διάρκεια υλοποίησης της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκαν σειρά ενημερωτικών συναντήσεων – ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών εμπειρογνώμων σε θέματα πολιτικής και τεχνογνωσίας διαχείρισης υδατικών πόρων σε ό,τι αφορά τις πηγές, τους τρόπους επεξεργασίας και την κατανάλωση, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Ο Οδηγός καλών πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού προς τους Οργανισμούς Ύδρευσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αποτύπωση δηλαδή  σε ένα εύχρηστο εγχειρίδιο του γνωστικού προϊόντος της διαδικασίας που προηγήθηκε, ήταν από τους βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας, προκειμένου να εισφέρει ουσιαστικά και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Ο εν λόγω Οδηγός χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες, οι οποίες αναφέρονται σε α) μεθοδολογίες επικοινωνιακής προσέγγισης των χρηστών, β)τεχνικές διαχείρισης, γ)χρηματοδοτικά εργαλεία και δ) πολιτικές διαχείρισης, πάντα με άξονα το αστικό νερό.

Συμμαχία για το Νερό από MedSOS και εννιά πόλεις της Ελλάδας ...

www.econews.gr › slideshow
25 Μαρ 2013 - Διαβάστε για τη Συμμαχία για το Νερό στην οποία συμμετέχουν το Δίκτυο Μεσόγειος SOS και το Δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ...